Ceny usług, które oferujemy ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z klientem. Uzależnione są m.in., od rodzaju prowadzonej ewidencji (np. ryczałt, ksiegi handlowe, PKPiR) oraz ilości dokumentów księgowych w danym miesiącu.

Usługi księgowe
 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie ksiąg podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów, przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych (CIT i PIT) i podatku od towarów i usług (VAT-7),
 • konsultacje podatkowe prowadzonej działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie deklaracji na potrzeby podatków lokalnych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędami(Skarbowym, Statystycznym i innymi urzędami w zakresie naszego umocowania),
 • aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Urzędzie Skarbowym i ZUS.
Usługi kadrowe, usługi płacowe
 • prowadzenie ewidencji obecności pracowników
 • prowadzenie kart pracowników (zarobkowej, podatkowej, ubezpieczeniowej, urlopowej)
 • wyliczanie miesięcznych list płac
 • przygotowywanie wszystkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS przygotowywanie sprawozdań GUS
 • sporządzanie informacji o kwotach miesięcznych z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych (pracownicy zatrudnieni w ramach umowy
 • o pracę, a także umów-zleceń i umów o dzieło) - dawny PIT-4
 • sporządzanie informacji o dochodach rocznych pracowników - PIT-11
 • sporządzanie deklaracji rocznej tytułu podatku dochodowego osób fizycznych PIT-4R
Pozostałe usługi
 • opracowanie obiegu dokumentów
 • obsługa rachunku bankowego
 • przygotowanie i wydruk przelewów
 • sporządzanie dokumentów rejestracyjnych firm(urząd skarbowy, ZUS, GUS)
 • indywidualne konsultacje z zakresu Prawa Pracy, ZUS
 • indywidualne konsultacje w zakresie zakładania firmy, wyboru sposobu opodatkowania itp.