Oferta

USŁUGI KSIĘGOWE

KSIĘGI HANDLOWE (RACHUNKOWE)

 • opracowanie przyjętej przez podmiot polityki rachunkowości

 • przygotowanie zakładowego planu kont

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT

 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, takich jak WNT, WDT, import,

 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta comiesięcznych deklaracji podatkowych na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz zeznań podatkowych sporządzanie sprawozdań statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego

 •  w razie kontroli podatkowych reprezentowanie klienta przed właściwym urzędem


PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KPiR)

 • prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i wartości prawnych

 • przygotowanie rocznych zeznań podatkowych

 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT

 • przygotowanie oraz składanie – w imieniu Klienta – comiesięcznych deklaracji podatkowych na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz ZUS

 • w razie kontroli podatkowych reprezentowanie Klienta przed właściwym urzędem


PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KPiR)

 • prowadzenie ewidencji przychodów

 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT

 • przygotowanie rocznego zeznania

 • w razie kontroli podatkowych reprezentowanie klienta przed właściwym urzędem


USŁUGI KSIĘGOWE

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi pamiętać o wielu sprawach: odpowiednim prowadzeniu akt, szkoleniach BHP, deklaracjach ZUS, podatkach od osób fizycznych itd. Prawidłowe załatwienie wszystkich spraw pracowniczych wymaga bardzo obszernej wiedzy z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Poszukiwanie odpowiednich przepisów i ich czytanie zajmuje sporo czasu. Przepisy te zmieniają się tak szybko, że rzetelne prowadzenie spraw pracowniczych wymaga ciągłego dokształcania się. Dlatego warto oddać się w ręce specjalistów i zaoszczędzić swój czas i pieniądze.

Oferujemy Państwu kompleksowe prowadzenie spraw pracowniczych dostosowane do potrzeb i specyfiki prowadzonej przez Państwa działalności. Korzystając z naszych usług nie będą się Państwo musieli martwić o sprawy pracownicze.


Prowadzenie kadr i płac

 • sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów: o pracę, zlecenia, dzieło

 • wystawianie zaświadczeń uwzględniających okres zatrudnienia oraz wysokość zarobków

 • wystawianie świadectw pracy

 • rozliczanie czasu pracy (pora nocna, nadgodziny)

 • prowadzenie kartoteki wynagrodzeń

 • prowadzenie kartoteki urlopowej

 • przygotowanie rocznych informacji o dochodach (PIT - 11)

 • przygotowanie miesięcznych list wynagrodzeń

 • rejestracja przedsiębiorstwa i zatrudnianych przez nie pracowników w ZUS-ie

 • przygotowanie deklaracji oraz raportów miesięcznych, a także ich elektroniczne przesyłanie do ZUS-u

 • przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych pracowników

 • przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa

 • przygotowanie deklaracji dla PFRON

 • przygotowanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy

 • ścisła współpraca z Klientem przy ewentualnych kontrolach i inspekcjach z ZUS-u, US, PIP-u

Atut. Wszelkie prawa zastrzeżone