Oferta

Usługi księgowe

KSIĘGI HANDLOWE (RACHUNKOWE)

 • opracowanie przyjętej przez podmiot polityki rachunkowości
 • przygotowanie zakładowego planu kont
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, takich jak WNT, WDT, import,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta comiesięcznych deklaracji podatkowych na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz zeznań podatkowych sporządzanie sprawozdań statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • w razie kontroli podatkowych reprezentowanie klienta przed właściwym urzędem

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KPiR)

 • prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i wartości prawnych
 • przygotowanie rocznych zeznań podatkowych
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT
 • przygotowanie oraz składanie – w imieniu Klienta – comiesięcznych deklaracji podatkowych na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz ZUS
 • w razie kontroli podatkowych reprezentowanie Klienta przed właściwym urzędem

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KPiR)

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT
 • przygotowanie rocznego zeznania
 • w razie kontroli podatkowych reprezentowanie klienta przed właściwym urzędem

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi pamiętać o wielu sprawach: odpowiednim prowadzeniu akt, szkoleniach BHP, deklaracjach ZUS, podatkach od osób fizycznych itd. Prawidłowe załatwienie wszystkich spraw pracowniczych wymaga bardzo obszernej wiedzy z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Poszukiwanie odpowiednich przepisów i ich czytanie zajmuje sporo czasu. Przepisy te zmieniają się tak szybko, że rzetelne prowadzenie spraw pracowniczych wymaga ciągłego dokształcania się. Dlatego warto oddać się w ręce specjalistów i zaoszczędzić swój czas i pieniądze.

Oferujemy Państwu kompleksowe prowadzenie spraw pracowniczych dostosowane do potrzeb i specyfiki prowadzonej przez Państwa działalności. Korzystając z naszych usług nie będą się Państwo musieli martwić o sprawy pracownicze.

PROWADZENIE KADR I PŁAC

 • sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów: o pracę, zlecenia, dzieło
 • wystawianie zaświadczeń uwzględniających okres zatrudnienia oraz wysokość zarobków
 • wystawianie świadectw pracy
 • rozliczanie czasu pracy (pora nocna, nadgodziny)
 • prowadzenie kartoteki wynagrodzeń
 • prowadzenie kartoteki urlopowej
 • przygotowanie rocznych informacji o dochodach (PIT – 11)
 • przygotowanie miesięcznych list wynagrodzeń
 • rejestracja przedsiębiorstwa i zatrudnianych przez nie pracowników w ZUS-ie
 • przygotowanie deklaracji oraz raportów miesięcznych, a także ich elektroniczne przesyłanie do ZUS-u
 • przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych pracowników
 • przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa
 • przygotowanie deklaracji dla PFRON
 • przygotowanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy
 • ścisła współpraca z Klientem przy ewentualnych kontrolach i inspekcjach z ZUS-u, US, PIP-u

KSIĘGOWOŚĆ TO NASZA PASJA

Od księgowych i w ogóle osób pracujących wokół rozrachunków wymagana jest szczególna dokładność, skrupulatność i koncentracja. Wiedząc o tym, sami dokładamy wszelkich starań, aby spokojnie, pilnie i terminowo zrealizować każdą usługę.

80-232 Gdańsk
ul. Matejki 6 lokal 14

tel. kom. 694 448 057

© 2024 ATUT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone.